Propagandér for E væske!

Propagandér for E væske!

Denne overskrift skal ses som en indirekte opfordring, der skal bruges med modifikationer i forhold til, hvem du står overfor.

For som du nok ved, så er det ikke lovligt i Danmark at lave reklamer for tobaks-produkter, som det for eksempel er lovligt i Tyskland og andre lande længere sydpå at gøre, og det er kun en god ting, så folk ikke direkte opfordres til at ryge skadelig tobak.

Det samme kan man dog lidt sige om e-cigaretter og E væske. For hvor mange reklamer for dette har du selv set i bybilledet, på nettet eller andre steder?

Dette kan hænge sammen med, at selvom politikerne har fået øjnene op for, at det at dampe er et ultra sundere alternativ til at ryge tobak, hvorfor det kun er en fordel, hvis folk går over til dette alternativ, da det i længden kan spare staten for en masse penge, når der skal bruges ressourcer på at behandle mennesker, der er blevet syge af følgesygdomme ved at ryge, så skulle det nødigt gå den modsatte vej.

For det at dampe minder til forveksling om at ryge, hvis man ikke ved bedre, så hvis svage eller uvidende sjæle fik direkte reklamer og ikke bare informationspjecer om dampningens fordele, så kunne de foranlediges til at tro, at det svarer til at ryge tobak, og at de to ting er det samme.

Sådan har ingen lyst til, at det ender.

Hvis du dog selv damper, så ved du nok, hvor meget sundere det er, fordi du har sat dig ind i stoffet og ved, hvorfor det bedre kan svare sig at dampe end at ryge.

Denne information skal du videregive til andre, der ryger tobak, så de selv kan se fordelene ved at dampe – uden at du bliver pressende og bedrevidende.

Men hvis folk ikke ryger, er der ingen grund til at introducere dem for det at dampe.